Znajdź różnice - dom Rudolfa

Odszukiwanie różnic pomiędzy obrazkami jest doskonałym treningiem spostrzegawczości. Czy pokój Rudolfa jest identyczny na obu ilustracjach?