Stół - odszukaj. Wersja czarno-biała

Kartę należy przeciąć w wyznaczonym miejscu. Zadanie polega na nazwaniu i odszukaniu na ilustracji wyciętych elementów.