Kolorowe F

czytanie, pisanie, grafomotoryka
Karta pracy z literką F. Kolorowanka stanowiąca uzupełnienie ćwiczeń grafomotorycznych.