Lodowka zamykana

Na pierwszej karcie znajduje się Ilustracja wnętrza lodówki, na drugiej drzwi do wycięcia i przyklejenia do pierwszej karty. Karta może posłużyć np. do zabawy w różnicowanie, wystarczy wydrukować materiał podwójnie, a każdą lodówkę opisać inną głoską. Zadaniem dziecka będzie przyporządkowanie obrazka zawierającego daną głoskę do odpowiedniej lodówki.