Lew - zegar i klamerki

Materiał najlepiej wydrukować na grubszym papierze i zalaminować. Wycięta główka lwa posłużyć może do ćwiczeń różnych umiejętności. Każdorazowo wpinając klamerki w element kolistej grzywy, dziecko ćwiczy motorykę małą. Dzięki oznaczeniom godzin zegarowych na grzywie lwa można również poćwiczyć znajomość odczytywania czasu. Dodatkowo opisując klamerki "rano", "wieczór" można odczytać godziny w systemie 24 godzinnym. Lwia grzywa może posłużyć również do nauki nazw miesięcy, w tym celu klamerki opisujemy nazwami kolejnych miesięcy. Materiał może być pomocny również w ćwiczeniach dodawania i mnożenia, w tym celu podajemy dziecku liczbę, a dziecko zaznacza klamerkami liczby, które po zsumowaniu dadzą wskazany wynik.
Lwa bez opisanej grzywy - Lew - tarcza i klamerki