Czerwony jak... - karty z kolorami

Materiał zawiera sześć ilustracji przedstawiających rzeczowniki w kolorze czerwonym oraz sześć ilustracji konturowych. Materiał może być pomocny np. w ćwiczeniach kategoryzacji lub nazw kolorów.