Sporty zimowe - sprzęty

Karty z ilustracjami dzieci uprawiającymi sporty zimowe oraz zimowymi sprzętami sportowymi do dopasowania.