Little Red Riding Hood - posłuchaj i podkreśl

ogólne słownictwo związane z treścią bajki
Uczeń słucha bajki i podkreśla słowa, które usłyszy.