Materiał obrazkowo-językowy. Arbeit

Karta z 20 ilustracjami obrazującymi różne zawody. Karty można wykorzystywać wraz z podpisami lub można odciąć podpisy i używać samych ilustracji.
wersje karty w - języku angielskim i języku polskim