Hansel and Gretel - matching, gap fill

W pierwszym ćwiczeniu uczeń dopasowuje definicje do podanych słów.W drugim, uzupełnia luki w zdaniach słowami z ćwiczenia 1, następnie słucha fragmentu bajki i sprawdza odpowiedzi.