Memo - meble 1

Karta zawiera 12 ilustracji mebli, wydrukowana podwójnie może być użyta do gry w memo. Razem z innymi kartami z serii może być użyta np. do kategoryzacji, wykluczania ze zbioru.