Memo - meble 2

Karta zawiera 12 ilustracji elementów wyposażenia domu, wydrukowana podwójnie może być użyta do gry w memo. Razem z innymi kartami z serii może być użyta np. do kategoryzacji, wykluczania ze zbioru.