Materiał obrazkowo-językowy. Wiosna

Karta z 20 ilustracjami atrybutów wiosny. Karty można wykorzystywać wraz z podpisami lub odciąć podpisy i używać samych ilustracji. Materiał zawiera dwie karty, jedną z podpisami majuskułą, drugą z podpisami minuskułą.