Miesiące - nazwa i liczba rzymska

Materiał zawiera 12 kart, na każdej z nich przedstawiono jeden miesiąc wraz z atrybutem go obrazującym oraz oznaczeniem liczbą rzymską.