Połykacz sylab

Suwak do tworzenia wyrazów trzysylabowych. W nacięcia na zębach potwora należy wsunąć wycięte paski z sylabami. Przesuwając paski, ustawiamy konfigurację, którą dziecko ma za zadanie odczytać.