Układ słoneczny - koła. Wersja do pokolorowania

Materiał zawiera 9 okrągłych elementów, na których przedstawiono Słońce i 8 planet układu słonecznego. Wycięte elementy należy spiąć pośrodku szpilką lub pinezką. Materiał może pomóc w wyjaśnieniu obrotu ciał niebieskich po orbicie, koniunkcji planet, czy też ich położenia względem Słońca.