3 maja - napis

Karta informująca o Święcie Narodowym Trzeciego Maja obchodzonym w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów.