School supplies

Karta z 20 ilustracjami przedstawiającymi przybory szkolne. Karty można wykorzystywać wraz z podpisami lub odciąć podpisy i używać samych ilustracji.