Memo - liczby rzymskie i arabskie 11-20

Materiał obrazkowy ilustrujący rzymskie i arabskie przedstawienie liczb od 11-20.