Quantity food

Karta z przedstawieniem artykułów spożywczych wraz z podpisami.