Złóż misia

Materiał zawiera 5 kart, na których przedstawione są części ciała misia, w tym głowa w dwóch wariantach oraz dodatki. Karty najlepiej wydrukować na grubszym papierze. Wszystkie części należy wyciąć wzdłuż przerywanej linii. Dzięki materiałowi możemy przećwiczyć słownictwo związane z częściami ciała oraz poćwiczyć motorykę małą.