Znajdź lato - czarno-białe

Karta do ćwiczeń spostrzegawczości. Na ilustracji przedstawiono atrybuty lata. Karty można użyć na różne sposoby, między innymi do poszukiwania i obliczania, ile rzeczy z danego rodzaju znajduje się na ilustracji. Materiał zawiera dwie karty, pierwszą z ilustracją wieloelementową, drugą z kartą kontrolną do wypisania liczby poszczególnych obrazków.