Materiał obrazkowo-językowy w języku angielskim. Lato

Karta z 20 ilustracjami atrybutów lata. Karty można wykorzystywać wraz z podpisami lub odciąć podpisy i używać samych ilustracji.