Słonecznik - tarcza i klamerki

Materiał zawiera dwie karty, pierwszą z pustymi płatkami, drugą z płatkami opisanymi godzinami zegarowymi. Materiał najlepiej wydrukować na grubszym papierze i zalaminować. Wycięty kwiatek posłużyć może do ćwiczeń różnych umiejętności. Każdorazowo wpinając klamerki w płatki, dziecko ćwiczy motorykę małą. Kolejne płatki oraz klamerki można dowolnie opisać, dzięki temu można użyć materiału do niezliczonej kombinacji ćwiczeń. Dzięki oznaczeniom godzin zegarowych na płatkach można również poćwiczyć znajomość odczytywania czasu. Dodatkowo opisując klamerki "rano", "wieczór" można odczytać godziny w systemie 24 godzinnym. Słonecznik może posłużyć również do nauki nazw miesięcy, w tym celu klamerki opisujemy nazwami kolejnych miesięcy. Materiał może być pomocny również w ćwiczeniach dodawania i mnożenia, w tym celu podajemy dziecku liczbę, a dziecko zaznacza klamerkami liczby, które po zsumowaniu dadzą wskazany wynik.