Żarłoczny pies - głoska [sz]

Materiał zawiera 3 karty; na pierwszej przedstawiona jest plansza z prześwietleniem psa, na kolejnej karty obrazkowe do wycięcia, na ostatniej obrazki do wycięcia po obrysie, wzdłuż przerywanej linii. Do zabawy potrzebne będą wycięte ww. elementy. Kładziemy na stole planszę z prześwietleniem, a na niej umieszczamy jeden z wyciętych po obrysie obrazków, kładąc go ilustracją do dołu. Przed dzieckiem układamy karty obrazkowe (w wersji trudniejszej możemy zrezygnować z używania kart obrazkowych). Dziecko ma za zadanie nazwać ilustrację, której odpowiednik znajduje się na planszy z psem. Dziecko samo może sprawdzić, czy odpowiedziało prawidłowo, obracając ilustrację. Ilustracje wykorzystane w materiale zawierają w swej nazwie głoskę [sz], nie zawierają innych głosek dentalizowanych oraz głoski [r].