Karty z rymami

Materiał zawiera 6 stron do dwustronnego wydrukowania. Wydrukowane na grubszym papierze karty należy przeciąć wzdłuż linii. Każda karta ma co najmniej jedną parę z obrazkiem, którego nazwa się rymuje. Kartami można bawić się na różne sposoby, najprostszym jest odnalezienie rymujących się par. Innym pomysłem jest wylosowanie karty i wypisanie jak największej ilości rymujących się wyrazów. Kolejnym pomysłem na zabawę jest wylosowanie karty i ułożenie wierszyka z podanymi na rewersie wyrazami. Z niepełnej puli kart możemy również stworzyć karty do gry w "Czarnego Piotrusia". Materiał powstał przy współpracy z Anną Grzegory z poradni Logofigle.