Gra w kolory

Materiał zawiera 13 kart. Do gry potrzebujemy pięciu plansz z paletami oznaczonymi różnymi kolorami, wyciętych i zwiniętych w ruloniki szablonów puszek (dla wzmocnienia dobrze jest nakleić szablon wokół puszki) oraz pędzelków z nazwami kolorów. Szablony z pędzelkami najlepiej złożyć na pół i skleić, a następnie przeciąć wzdłuż linii tworząc dwustronne kartoniki z pędzelkami. W grę mogą zagrać co najmniej 2 osoby, a maksymalnie nawet cała klasa, podzielona na grupy po 3 - 5 uczniów. Potasowane kartoniki z pędzelkami rozdajemy pomiędzy Graczy. Gra polega na jak najszybszym i prawidłowym umieszczeniu pędzelków w odpowiednich puszkach. Palety służą do pomocy w odnalezieniu właściwego koloru. Niektóre z kolorów takie jak np. khaki, morski można przyporządkować do dwóch kolorów głównych. Omawiając z dziećmi zasady gry, dobrze jest wspomnieć o niuansach kolorystycznych i wytłumaczyć, że ścisłe przyporządkowanie kolorów jest częścią gry.