Wykreślanka literowa - wyrazy trzyliterowe

Zadaniem ucznia jest odnalezienie podanego wyrazu w ciągu liter, tyle razy ile określa liczba podana przy szukanym wyrazie.