Litery czarno-białe, komiksowe, 3D

Materiał zawiera 34 karty z wszystkimi literami polskiego alfabetu oraz wykrzyknikiem i znakiem zapytania. Materiał czarno-biały przygotowany do druku również na kolorowych kartkach. Z wydrukowanych liter można ułożyć dowolne napisy do udekorowania gazetki szkolnej lub przyjęcia urodzinowego. Aby uzyskać kształt chorągiewki, należy przeciąć karki w wyznaczonym przerywaną linią miejscu.