Jeżyk z grzybkiem kolorowy i do pokolorowania

Materiał zawiera trzy karty. Na pierwszej znajduje się jeżyk lewostronny, na drugiej jego odbicie lustrzane, na ostatniej jeżyk do pokolorowania. Materiał może posłużyć jako jeden z elementów dekoracji gazetki o tematyce jesiennej.