Liczby rzymskie i arabskie - 1000

Materiał obrazkowy ilustrujący rzymskie i arabskie przedstawienie liczb.