Jak powstaje chleb?

Karta pracy do uzupełnienia tekstem lub rysunkami. W karcie dzieci mają za zadanie opisać kolejne etapy powstawania chleba, przy uwzględnieniu następstwa czasowego.