Technika - tabliczka

Materiał zawiera kartę z napisem i ilustracjami przedstawiającymi dany przedmiot szkolny. Karta może służyć jako tabliczka na drzwi pracowni szkolnych.
inne tabliczki z serii Tabliczki do oznaczenia drzwi w szkole.