Układanka i gra z misiami

Materiał zawiera trzy wersje kart z ilustracjami niedźwiedzi — polarnego, brunatnego, pandy oraz torbacza — koali. Na pierwszej karcie ilustracje opisane są kropkami, na drugiej cyframi, na trzeciej pozostawione są puste miejsca. Przecięte wzdłuż linii karty pomogą w ćwiczeniu liczenia w zakresie do 6 oraz w ćwiczeniach analizy i syntezy wzrokowej. Z wyciętą wersją kart z kropkami możemy pobawić się w prostą grę towarzyską. Do gry potrzebna będzie kostka i tyle kompletów kart ilu jest uczestników. Każdy z uczestników dostaje paski z wszystkimi misiami, po kolei uczestnicy gry rzucają kostką, a następnie wybierają pasek z kropkami odpowiadającymi liczbie oczek wylosowanych na kostce. Jeśli w puli nie ma już obrazków z liczbą oczek odpowiadającą wyrzuconej na kostce, kolejka przechodzi na następnego uczestnika gry. Celem jest jak najszybsze ułożenie kompletnego obrazka.