Znajdź grzyby

Za pomocą obrazka można przećwiczyć różnorodne umiejętności, bawiąc się na różne sposoby. Jedną z naszych propozycji jest odnalezienie i policzenie wszystkich listków znajdujących się na ilustracji, można również policzyć inne powtarzające się elementy np. grzyby, ptaki, żołędzie itd. Kolejną aktywnością może być odnalezienie konkretnego piktogramu, np. na zadaną głoskę. Możemy również poprosić dzieci o wypisanie wszystkich symboli jesieni, które rozpoznają na ilustracji. Materiał przygotowany w wyższej rozdzielczości. Do karty głównej dołączone są karty dodatkowe ze spisem nazw ilustracji. Materiał z serii "Obrazek z obrazków".
Inspirację Plakaty znajdź
inne materiały z serii - Obrazek z obrazków