Haft opoczyński - symetria

Materiał zawiera trzy karty ze wzorami inspirowanymi krzyżykowym haftem opoczyńskim. Zadaniem dziecka jest odwzorowanie kratka po kratce symetrycznego wzoru.