Gross motor dice - autumn

Kostka z propozycją ćwiczeń w języku angielskim. Kostkę należy wyciąć wzdłuż linii, złożyć i skleić. Zabawa polega na rzuceniu kostką i wykonaniu ćwiczenia przedstawionego na wylosowanej ilustracji. Rzucając kostką wielokrotnie, losujemy kolejność wykonywanych ćwiczeń.