Kostka z instrumentami muzycznymi

Kostkę należy wyciąć wzdłuż linii, złożyć i skleić. Zabawa polega na rzuceniu kostką i naśladowaniu gry na wylosowanym instrumencie muzycznym. Rzucając kostką wielokrotnie, losujemy kolejność wykonywanych ćwiczeń.