Skończyłem!!! Co teraz?

Materiał zawiera sześć kart. Na pierwszej znajduje się tabliczka główna, na kolejnych zilustrowano 9 propozycji zajęć, które można wykonać po skończonym zadaniu. Ostatnia tabliczka jest pusta, do dowolnego uzupełnienia.