Porównania - zwierzęta

Materiał zawiera 10 kart z 15 ilustracjami zwierząt oraz 15 podpisami w 2 wersjach, które odpowiadają zwierzętom, tworząc porównania. Wycięte karty mogą posłużyć do gry w trudniejszą wersję memo, gdzie parą będzie ilustracja zwierzęcia oraz odpowiadającego mu podpisu. Materiał zainspirowany pomysłem Moniki Walkowiak.