Odnajdź pojazdy

Dzięki karcie przećwiczyć można nazwy środków transportu, kolorów i spostrzegawczość. Zabawa polega na jak najszybszym odnalezieniu w gąszczu ilustracji, jednej podanej i pokolorowanie jej na wskazany kolor. Ćwiczenie nadaje się do zajęć grupowych.
inne materiały z serii - Znajdź i policz