Ortograficzne bingo z [ó] i [u] – wersja czarno-biała

Bingo to prosta gra towarzyska. Nasza odmiana gry pozwala na utrwalenie pisowni [ó] i [u]. Gra może być doskonałym urozmaiceniem lekcji języka polskiego. W skład zestawu wchodzi 15 plansz (każda z inną kombinacją ułożeń atrybutów), 2 plansze z elementami do wycięcia, które posłużą za karty do losowania oraz plansza z karteczkami opisanymi trudnościami ortograficznymi — ó i u. Ostatnią kartę drukujemy 5 razy, a wycięte kartoniki możemy podkleić patyczkiem. Karty z planszami oraz karty z trudnościami ortograficznymi rozdajemy pomiędzy uczniów (jeśli jest ich więcej niż 15, możemy poprosić, by połączyli się grupy po 2-3 osoby) następnie losujemy z wyciętych kart obrazkowych element i nazywamy ilustrację na nim przedstawioną. Uczniowie mają za zadanie podnieść kartę z [ó] lub [u] w zależności, która z nich występuje w nazwie wymienionego obrazka. Jeśli podnieśli prawidłową karteczkę, mogą zakryć/zakreślić wylosowany element na swojej planszy. Wygrywa ten, kto pierwszy wykreśli wszystkie elementy w pionie lub w poziomie.