Odnajdź - Walentynki

Materiał zawiera trzy karty - pierwszą z ilustracją wieloelementową, drugą z kartą kontrolną do wypisania liczby poszczególnych obrazków i trzecią z odpowiedziami. Kart można użyć na różne sposoby, między innymi do poszukiwania i obliczania, ile obrazków danego rodzaju znajduje się na ilustracji.