Karty logopedyczne – głoska [s]. Wersja kolorowa

Materiał zawiera 6 plansz z 48 kartami. Wszystkie obrazki przedstawione na kartach zawierają w nazwie głoskę [s]. Na dwóch pierwszych planszach głoska [s] występuje w nagłosie, na dwóch kolejnych w śródgłosie i na dwóch ostatnich w wygłosie. Uwaga, nazwy niektórych ilustracji zawierają inne trudne głoski, można z nich zrezygnować lub używać całej puli kart w zależności od wymagań terapii.
pomysł na wykorzystanie kart na blogu Akademia Mowy - Wykorzystanie kart z Printoteki