Pączki – liczenie w zakresie do 5

Materiał zawiera planszę z kartami do wycięcia. Dziecko ma za zadanie przyporządkować do każdej z ilustracji odpowiednią cyfrę i odpowiedni podpis.
inne materiały z serii Tłusty czwartek