Przyjęcie u Jerzego jeża – opowiadanie

Materiał zawiera dwie karty. Na pierwszej znajduje się tekst opowiadania, które może służyć jako dyktando o dużym stopniu trudności. Na drugiej karcie znajduje się całostronicowa ilustracja.