Karty logopedyczne – głoska [cz]

Materiał zawiera 4 plansze z 32 kartami. Wszystkie obrazki przedstawione na kartach zawierają w nazwie głoskę [cz]. Na pierwszej planszy głoska [cz] występuje w nagłosie, na dwóch kolejnych w śródgłosie, na ostatniej planszy głoska [cz] występuje w wygłosie. Uwaga, nazwy niektórych ilustracji zawierają inne trudne głoski, można z nich zrezygnować lub używać całej puli kart w zależności od wymagań terapii.