Odszukaj słowa ukryte na obrazku – [u] i [ó]

Materiał zawiera czarno-białą kartę z ilustracją, na której zostały ukryte wyrazy, oraz kartę kontrolną z wypisanymi wyrazami z pierwszej karty i miejscem na ich powielenie.