Słowa z koralików – ćwiczenia w parach

Każdy z uczniów otrzymuje kartę, na której ma za zadanie zapisać na koralikach wymyślone przez siebie słowa, zmieniając kolejność liter. Następnie uczniowie wymieniają się kartami i rozwiązują zadanie ułożone przez kolegę, na koniec każdy sprawdza kartę z ułożonymi przez siebie zadaniami. Materiał może być wykorzystany przy omawianiu lektury pt. "Karolcia" autorstwa Marii Krüger