Paint it! - Fruit and vegetables

słownictwo, czytanie, poziom A1
Czy znasz nazwy owoców i warzyw w języku angielskim? Czy odróżniasz owoce od warzyw?Kleksy ze słówkami owoców pokoloruj na żółto.Kleksy ze słówkami warzyw pokoloruj na zielono.